Adatvédelmi nyilatkozat
A Heels-On Kft a DanceFlow tánc- és mozgásstúdió üzemeltetője.

Adatvédelmi politikánk megfelel az alkalmazandó hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel az alábbiakra:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról szóló 1992. évi LXIII. Törvény rendelkezései szerint kezeli.
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szabályozó 1998. évi VI. törvény,
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény
Fenntartjuk a jogot, és egyben kötelezettséget, hogy adatvédelmi politikánkat a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsuk.
Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik. Harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek továbbításra.
A weboldal általában a személyes adatok megadás nélkül látogatható, néhány szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, bizonyos személyes adatok (pld. név, e-mail cím ) megadása.
A weboldalon való bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes, a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért adatokat.
Az Heels On Kft. minden szükséges lépést megtesz a személyes adatok biztonságának érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, törlés, vagy megsemmisülés ellen.
Az Heels On Kft. a személyes adatokat nem adja tovább harmadik fél részére, kivételt képez ez alól, amennyiben arra jogosult hatóságok a jogszabályokban meghatározott módon kérik fel az Heels On Kft.-t a személyes adatok átadására.