A DANCEFLOW TÁNC- ÉS MOZGÁSSTÚDIÓ HÁZIRENDJE

 

A DanceFlow tánc- és mozgásstúdió zavartalan és magas színvonalú működése, állagának és eszközeinek megóvása, valamint a sérülések elkerülése végett, továbbá az DanceFlow közösség egymás iránti tiszteletének jeléül kérjük a következők betartását:

 

1.  Üzemeltető

1.1.  A DanceFlow tánc- és mozgásstúdió (továbbiakban a Stúdió) üzemeltetését a Heels On Kft. végzi (telephely: 1021 Budapest, Széher út 1.: továbbiakban Üzemeltető).

2.  Órarend

2.1. A Stúdió nyitvatartási rendje mindig az aktuális órarend szerint alakul, mely a weboldalon (www.danceflow.hu) megtekinthető.

2.2. A Stúdió épületén belül tilos:

  • a dohányzás
  • alkohol fogyasztás – kivétel bizonyos rendezvények esetében
  • a kábítószerek, narkotikumok fogyasztása
  • háziállat bevitele
  • az Üzemeltető írásbeli engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, hang és képanyag készítése, termékek értékesítés

3.   Személyes adatok kezelése

3.1.  Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot és Tagsági Szerződést, melyben többek között elfogadja a Stúdió jelen Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik.

3.2.  Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki. Üzemeltető adatvédelmi nyilatkozata a recepción vagy a weboldalon tekinthető meg.

3.3.  Amennyiben a Stúdió területén az Üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

3.4.  Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálysértő figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az Üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. A kiutasított szabálysértő vendég az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

4.  Felelősségvállalás

4.1.  Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. A talált tárgyakat minden vendég a Stúdió recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

4.2.  A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. E Házirendet Üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti, a vendégek előzetes tájékoztatása nélkül.

5.  Óralátogatás, bejelentkezés

5.1.  A Stúdió csak érvényes jeggyel vagy bérlettel látogatható.

5.2.  Az ajándék órajegyet csak nem regisztrált vendég használhatja fel, egy alkalommal. Az ajándék órajegy készpénzre nem váltható.

5.3.  A csoportos órákra előre az alábbi módokon lehet helyet foglalni:

  • Website-on keresztül: www.danceflow.hu
  • Telefonon: +36 1 951 7771
  • E-mailen: info@danceflow.hu

5.4.  Egyes órákra és workshopokra előzetes bejelentkezés szükséges, melyet szintén a fenti csatornákon keresztül lehet megtenni.

5.5.  Az órákra való bejelentkezés az órát megelőző napon 20 órakor lezárul.

5.6.  A bejelentkezés lemondása 12 órán belül lehetséges. Amennyiben a vendég a bejelentkezést ezen belül mondja le, vagy nem jön el az órára, úgy a második ilyen alkalommal egy alkalom levonásra kerül a bérletéből (45 napos időtartamon belül).

5.7.   Bérlethosszabbításra csak egy következő bérlet megvásárlásakor kerülhet sor, amikor a már lejárt alkalmak hozzáíródnak az új bérlethez és annak lejárati ideje lesz rájuk érvényes. Bérlethosszabbításra csak a lejárat után 30 napon belül van lehetőség, ez után a megmaradt alkalmak elvesznek!

5.8.  A workshopokra 50% előleg befizetése szükséges a workshop időpontja előtt legkésőbb két nappal. Amennyiben a vendég nem jön el a workshopra, úgy az előleg összege elvész. Amennyiben a teljes összeg befizetésre került, úgy a másik 50% 30 napon belül felhasználható egy másik workshop vagy teljesárú bérlet megvásárlásakor.

5.9.  Az órákra, edzésekre látogatók nem jöhetnek be.

6.  Speciális szabályok

6.1.   18 éven aluli személyek nem használhatják a klub szolgáltatásait, kivétel ez alól a kimondottan gyermekek részére tartott foglalkozás, óra. A szolgáltatásaink igénybevétele így is írásbeli szülői vagy gondozói engedélyhez kötött, amit a szülő vagy a gondozó a recepción tehet meg.

6.2.    A termekbe csak megfelelő sportöltözetben (teremcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!

6.3.   Utcai cipő viselete az előszobában és a recepciónál engedélyezett, mindenhol máshol mezítláb, sportcipőben (teremcipőben) vagy az erre a célra rendszeresített papucsokban szabad közlekedni.

6.4.  Rudas óra előtt ékszereiket, különös tekintettel a gyűrűket, hosszú fülbevalókat, nyakláncokat és köldökékszereket kérjük levenni. Viselésük balesetveszélyes!

6.5.  A termekben kérjük a mobiltelefonok használatának mellőzését.

6.6.  Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni.  A Stúdió területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a más vendégek, személyzet, és munkatársak tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

7.   Öltöző

7.1.   A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért Üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.

7.2. A vállfa a szekrény tartozéka, azokat elvinni nem lehet.Távozás után a szekrényekben szemetet hagyni nem lehet.

7.3.  Távozás után a szekrényekben szemetet hagyni nem lehet.

7.4.   A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés).

8.   Fogyasztás, ingyenes szolgáltatások

8.1.  A Stúdió társalgójában elhelyezett tisztított víz fogyasztása óralátogatáshoz kötött – azaz csak azon vendégek számára áll rendelkezésére, akik adott napon részt vettek órán és előtte vagy utána fel szeretnék frissíteni magukat.

8.2.   Italt a termekbe csak zárható palackban vagy műanyag pohárban lehet bevinni.

8.3.  Egy darab törölközőt a Stúdió grátisz biztosít a vendégek részére, melyet a belépéskor regisztrálnak a rendszerbe A második illetve a nagyméretű törölköző használati díja 400 Ft / db.

8.4.  A vendég számára belépéskor átvett eszközöket (törölköző, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik Üzemeltető felé.

 

A jelen Házirend a Stúdió minden szolgáltatását igénybe vevő vendég számára elérhető a Stúdió recepcióján és a weboldalán. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

 

Megértéseteket köszönjük!